نمایش 1–12 از 17 نتیجه

دانلود کتاب Remembering Simplified Hanzi 01: How Not to Forget the Meaning & Writing of Chinese Characters

15,000 تومان
به یاد آوردن Hanzi ساده شده 01: چگونه معنی و نوشتن حروف چینی را فراموش نکنیم
موضوع اصلی زبان ها - مرجع زبان چینی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر University of Hawaii Press
تعداد صفحه 430
حجم فایل 121.70 مگابایت
کد کتاب 0824833236 , 9780824833237

دانلود کتاب Remembering Simplified Hanzi 1: How Not to Forget the Meaning & Writing of Chinese Characters

15,000 تومان
به یاد آوردن هانزی 1 ساده شده: چگونه معنی و نوشتن حروف چینی را فراموش نکنیم
موضوع اصلی زبان ها - مرجع زبان چینی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر University of Hawaii Press
تعداد صفحه 430
حجم فایل 6.68 مگابایت
کد کتاب 0824833236 , 9780824833237
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Remembering The Kana – Part 1+ 2 – Hiragana + Katakana

15,000 تومان
به یاد آوردن کانا - قسمت 1+ 2 - هیراگانا + کاتاکانا
موضوع اصلی زبان ها
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 153
حجم فایل 14.34 مگابایت

دانلود کتاب Remembering the kana: the hiragana

15,000 تومان
به یاد کانا: هیراگانا
موضوع اصلی زبان ها
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Japan Publications Trading
تعداد صفحه 78
حجم فایل 8.05 مگابایت
کد کتاب 4889960724 , 9784889960723
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Remembering the kana: the hiragana

15,000 تومان
به یاد کانا: هیراگانا
موضوع اصلی زبان شناسی - زبان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Japan Publications Trading
تعداد صفحه 78
حجم فایل 8.05 مگابایت
کد کتاب 4889960724 , 9784889960723
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Remembering the kana: the hiragana / the katakana

15,000 تومان
به یاد کانا: هیراگانا / کاتاکانا
موضوع اصلی زبان ها - مرجع زبان ژاپنی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Japan Publications Trading
تعداد صفحه 153
حجم فایل 14.35 مگابایت
کد کتاب 4889960724 , 9784889960723
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Remembering the kana: the katakana

15,000 تومان
به یاد کانا: کاتاکانا
موضوع اصلی زبان ها
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Japan Publications Trading
تعداد صفحه 75
حجم فایل 6.31 مگابایت
کد کتاب 4889960724 , 9784889960723
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Remembering the Kanji 1: A Complete Course on How Not to Forget the Meaning and Writing of Japanese Characters

15,000 تومان
یادآوری کانجی 1: یک دوره آموزشی کامل در مورد چگونگی فراموش نکردن معنی و نوشتن شخصیت های ژاپنی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 460 / 467
حجم فایل 10.97 مگابایت
کد کتاب 1435666631 , 9781435666634
نوبت چاپ 5

دانلود کتاب Remembering the Kanji 1: A Complete Course on How Not to Forget the Meaning and Writing of Japanese Characters

15,000 تومان
یادآوری کانجی 1: یک دوره آموزشی کامل در مورد چگونگی فراموش نکردن معنی و نوشتن شخصیت های ژاپنی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر University of Hawaii Press
تعداد صفحه 484
حجم فایل 7.58 مگابایت
کد کتاب 0824835921 , 9780824835927
نوبت چاپ ششم به روز شد

دانلود کتاب Remembering the Kanji 1: A Complete Course on How Not to Forget the Meaning and Writing of Japanese Characters

15,000 تومان
یادآوری کانجی 1: یک دوره آموزشی کامل در مورد چگونگی فراموش نکردن معنی و نوشتن شخصیت های ژاپنی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر University of Hawaii Press
تعداد صفحه 490 / 472
حجم فایل 8.43 مگابایت
کد کتاب 0824835921 , 9780824835927
نوبت چاپ ششم به روز شد

دانلود کتاب Remembering the Kanji 2: A Systematic Guide to Reading Japanese Characters

15,000 تومان
به یاد آوردن کانجی 2: راهنمای سیستماتیک برای خواندن شخصیت های ژاپنی
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر University of Hawaii Press
تعداد صفحه 405
حجم فایل 4.03 مگابایت
کد کتاب 143566664X , 9781435666641
نوبت چاپ 2

دانلود کتاب Remembering the Kanji 3: Writing and Reading the Japanese Characters for Upper-Level Proficiency

15,000 تومان
به یاد آوردن کانجی 3: نوشتن و خواندن شخصیت های ژاپنی برای مهارت در سطح بالا
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 430 / 437
حجم فایل 5.74 مگابایت
کد کتاب 1435666658 , 9781435666658
نوبت چاپ 2