نمایش دادن همه 11 نتیجه

-31%

دانلود کتاب Financial Econometrics: From Basics to Advanced Modeling Techniques

25,000 تومان
اقتصاد سنجی مالی: از مبانی تا تکنیک های مدل سازی پیشرفته
موضوع اصلی تجارت و اقتصاد - اقتصاد ریاضی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 576
حجم فایل 10.41 مگابایت
کد کتاب 0471784508 , 9780471784500

دانلود کتاب Financial Modeling of the Equity Market: From CAPM to Cointegration

25,000 تومان
مدل سازی مالی بازار سهام: از CAPM تا ادغام مشترک
موضوع اصلی تجارت و اقتصاد - سرمایه گذاری
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 673
حجم فایل 9.05 مگابایت
کد کتاب 0470037695 , 9780471699002

دانلود کتاب Mathematical Methods for Finance: Tools for Asset and Risk Management

25,000 تومان
روش‌های ریاضی برای امور مالی: ابزارهایی برای مدیریت دارایی و ریسک
موضوع اصلی تجارت و اقتصاد - دیگران
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 320 / 322
حجم فایل 3.21 مگابایت
کد کتاب 1118312635 , 9781118312636
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Money. What It Is, How It’s Created, Who Gets It, and Why It Matters

25,000 تومان
پول چیست، چگونه ایجاد می شود، چه کسی آن را دریافت می کند، و چرا اهمیت دارد
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Routledge
تعداد صفحه 240
حجم فایل 2.53 مگابایت

دانلود کتاب Probability and Statistics for Finance

25,000 تومان
احتمال و آمار برای امور مالی
موضوع اصلی تجارت و اقتصاد - سرمایه گذاری
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 654 / 675
حجم فایل 8.29 مگابایت
کد کتاب 0470400935 , 9780470400937
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Probability and Statistics for Finance (Frank J. Fabozzi Series)

25,000 تومان
احتمالات و آمار برای امور مالی (سریال فرانک جی فابوزی)
موضوع اصلی علوم (عمومی)
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 654
حجم فایل 8.07 مگابایت
کد کتاب 0470400935 , 9780470400937
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Quantitative Equity Investing: Techniques and Strategies (The Frank J. Fabozzi Series)

25,000 تومان
سرمایه گذاری کمی سهام: تکنیک ها و استراتژی ها (سریال فرانک جی. فابوزی)
موضوع اصلی تجارت و اقتصاد
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 528 / 530
حجم فایل 3.82 مگابایت
کد کتاب 0470617519 , 9780470617519
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب The Basics of Financial Econometrics: Tools, Concepts, and Asset Management Applications

25,000 تومان
مبانی اقتصاد سنجی مالی: ابزارها، مفاهیم و کاربردهای مدیریت دارایی
موضوع اصلی تجارت و اقتصاد - اقتصاد ریاضی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 448 / 450
حجم فایل 2.55 مگابایت
کد کتاب 111857320X , 9781118573204
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب The Mathematics of Financial Modeling and Investment Management

25,000 تومان
ریاضیات مدل سازی مالی و مدیریت سرمایه گذاری
موضوع اصلی تجارت و اقتصاد
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 801
حجم فایل 11.43 مگابایت
کد کتاب 0471465992 , 9780471465997

دانلود کتاب The Mathematics Of Financial Modeling And Investment Management

25,000 تومان
ریاضیات مدل سازی مالی و مدیریت سرمایه گذاری
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 801
حجم فایل 3 مگابایت
کد کتاب 9780471465997,0471465992

دانلود کتاب The Mathematics of Financial Modeling and Investment Management (Frank J. Fabozzi Series)

25,000 تومان
ریاضیات مدل سازی مالی و مدیریت سرمایه گذاری (سری فرانک جی فابوزی)
موضوع اصلی تجارت و اقتصاد - امور مالی حرفه ای
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 801
حجم فایل 11.81 مگابایت
کد کتاب 0471465992 , 9780471465997