نمایش 1–12 از 221 نتیجه

دانلود کتاب A beginner’s guide to mass spectral interpretation

19,500 تومان
راهنمای مبتدی برای تفسیر طیف جرمی
موضوع اصلی شیمی تجزیه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 240
حجم فایل 4 مگابایت
کد کتاب 0471976296,9780471976295,0471976288,9780471976288,9780585270654
نوبت چاپ اول

دانلود کتاب A Practical Handbook of Preparative HPLC

19,500 تومان
کتابچه راهنمای عملی HPLC آماده سازی
موضوع اصلی شیمی تجزیه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Elsevier Science
تعداد صفحه 193
حجم فایل 1 مگابایت
کد کتاب 1856174662,9781856174664,9780080458854

دانلود کتاب Acceleration And Automation Of Solid Sample Treatment

19,500 تومان
شتاب و اتوماسیون درمان نمونه جامد
موضوع اصلی شیمی تجزیه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 548
حجم فایل 55 مگابایت

دانلود کتاب Advanced ESR Methods in Polymer Research

19,500 تومان
روش های پیشرفته ESR در تحقیقات پلیمری
موضوع اصلی شیمی تجزیه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 359
حجم فایل 5 مگابایت
کد کتاب 0471731897,9780471731894,9780470053492

دانلود کتاب An Introduction to Analytical Atomic Spectrometry

19,500 تومان
مقدمه ای بر طیف سنجی اتمی تحلیلی
موضوع اصلی شیمی تجزیه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر John Wiley
تعداد صفحه 195
حجم فایل 2 مگابایت
کد کتاب 9780471974178,047197417X,0471974188

دانلود کتاب An Introduction to Analytical Atomic Spectrometry

19,500 تومان
مقدمه ای بر طیف سنجی اتمی تحلیلی
موضوع اصلی شیمی تجزیه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 241
حجم فایل 2 مگابایت
کد کتاب 9780471974178,047197417X

دانلود کتاب Analysis and Purification Methods in Combinatorial Chemistry

19,500 تومان
روشهای آنالیز و خالص سازی در شیمی ترکیبی
موضوع اصلی شیمی تجزیه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley-Interscience
تعداد صفحه 466
حجم فایل 5 مگابایت
کد کتاب 0471269298,9780471269298
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas

19,500 تومان
طیف سنجی اتمی تحلیلی با شعله و پلاسما
موضوع اصلی شیمی تجزیه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley-VCH
تعداد صفحه 375
حجم فایل 2 مگابایت
کد کتاب 3527301461,9783527301461
نوبت چاپ اول

دانلود کتاب Analytical Atomic Spectrometry with Flames and Plasmas

19,500 تومان
طیف سنجی اتمی تحلیلی با شعله و پلاسما
موضوع اصلی شیمی تجزیه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley-VCH
تعداد صفحه 427
حجم فایل 7 مگابایت
کد کتاب 352731282X,9783527312825
نوبت چاپ 2

دانلود کتاب Analytical Chemistry

19,500 تومان
شیمی تجزیه
موضوع اصلی علم شیمی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر John Wiley & Sons
تعداد صفحه 850
حجم فایل 18.39 مگابایت
کد کتاب 0470887575 , 9780470887578
نوبت چاپ 7

دانلود کتاب Analytical Chemistry for Technicians

19,500 تومان
شیمی تجزیه برای تکنسین ها
موضوع اصلی شیمی تجزیه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 558
حجم فایل 14 مگابایت
کد کتاب 9781566705196,1566705193
نوبت چاپ 3

دانلود کتاب Analytical Chemistry in Archaeology

19,500 تومان
شیمی تجزیه در باستان شناسی
موضوع اصلی شیمی تجزیه
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge
تعداد صفحه 419
حجم فایل 6 مگابایت
کد کتاب 0511349947