نمایش 1–12 از 168 نتیجه

دانلود کتاب A First Course in Continuum Mechanics

19,500 تومان
اولین دوره در مکانیک پیوسته
موضوع اصلی مکانیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 533
حجم فایل 2 مگابایت
کد کتاب 0521886805,9780521886802,0521714249,9780521714242
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب A treatise on analytical dynamics

19,500 تومان
رساله ای در دینامیک تحلیلی
موضوع اصلی مکانیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Heinemann
تعداد صفحه 661
حجم فایل 6 مگابایت
کد کتاب 9780435526900,0435526901

دانلود کتاب Advanced Dynamics

19,500 تومان
دینامیک پیشرفته
موضوع اصلی مکانیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 437
حجم فایل 2 مگابایت
کد کتاب 9780521029933,0521029937,0521826128,9780521826129
نوبت چاپ پرینت دیجیتال 1st pbk. نسخه

دانلود کتاب Advanced Mechanics of Solids

19,500 تومان
مکانیک پیشرفته جامدات
موضوع اصلی مکانیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 217
حجم فایل 59 مگابایت
کد کتاب 3540437975,9783540437970
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب An Elementary Survey of Celestial Mechanics

19,500 تومان
بررسی ابتدایی مکانیک آسمانی
موضوع اصلی مکانیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 176
حجم فایل 12 مگابایت
کد کتاب 0486450147,9780486450148

دانلود کتاب An Introduction to Celestial Mechanics

19,500 تومان
مقدمه ای بر مکانیک سماوی
موضوع اصلی مکانیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر THE MACMILLAN COMPANY, NEW YORK
تعداد صفحه 455
حجم فایل 29 مگابایت

دانلود کتاب An Introduction to Continuum Mechanics

19,500 تومان
مقدمه ای بر مکانیک پیوسته
موضوع اصلی مکانیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Academic Press
تعداد صفحه iii-xi, 1-265
حجم فایل 11 مگابایت
کد کتاب 9780123097507,0123097509

دانلود کتاب An introduction to continuum mechanics: with applications

19,500 تومان
مقدمه ای بر مکانیک پیوسته: با کاربردها
موضوع اصلی مکانیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 370
حجم فایل 3 مگابایت
کد کتاب 9780521870443,0521870445

دانلود کتاب An introduction to the mathematical theory of vibrations of elastic plates

19,500 تومان
مقدمه ای بر نظریه ریاضی ارتعاشات صفحات الاستیک
موضوع اصلی مکانیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر World Scientific
تعداد صفحه 211
حجم فایل 5 مگابایت
کد کتاب 9812703810,9789812703811

دانلود کتاب Analysis and Design of Plated Structures. Volume 1 Stability

19,500 تومان
تجزیه و تحلیل و طراحی سازه های آبکاری شده. جلد 1 ثبات
موضوع اصلی مکانیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Woodhead, CRC Press
تعداد صفحه 517
حجم فایل 8 مگابایت
کد کتاب 1855739674,9781855739673,9781439824658,1439824657
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Analytical dynamics: theory and applications

19,500 تومان
دینامیک تحلیلی: نظریه و کاربردها
موضوع اصلی مکانیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Kluwer Academic/Plenum Publishers
تعداد صفحه 344
حجم فایل 2 مگابایت
کد کتاب 0306486814,9780306486814,9780306486821
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Analytical Fracture Mechanics

19,500 تومان
مکانیک شکست تحلیلی
موضوع اصلی مکانیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 300
حجم فایل 11 مگابایت
کد کتاب 0127091203,9780127091204,9780080527192