در حال نمایش 11 نتیجه

دانلود کتاب Primary Activity Box: Games and Activities for Younger Learners (Cambridge Copy Collection)

15,000 تومان
جعبه فعالیت اولیه: بازی‌ها و فعالیت‌ها برای دانش‌آموزان جوان (مجموعه کپی کمبریج)
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 128 / 131
حجم فایل 12.75 مگابایت
کد کتاب 0521779413 , 9780521779418

دانلود کتاب Primary Activity Box: Games and Activities for Younger Learners (Cambridge Copy Collection)

15,000 تومان
جعبه فعالیت اولیه: بازی‌ها و فعالیت‌ها برای دانش‌آموزان جوان (مجموعه کپی کمبریج)
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 131
حجم فایل 11.42 مگابایت
کد کتاب 0521779413 , 9780521779418

دانلود کتاب Primary Activity Box: Games and Activities for Younger Learners (Cambridge Copy Collection)

15,000 تومان
جعبه فعالیت اولیه: بازی‌ها و فعالیت‌ها برای یادگیرندگان جوان (مجموعه کپی کمبریج)
موضوع اصلی تحصیلات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 131
حجم فایل 11 مگابایت
کد کتاب 9780521779418,0521779413

دانلود کتاب Primary Communication Box: Reading activities and puzzles for younger learners (Cambridge Copy Collection)

15,000 تومان
جعبه ارتباط اولیه: فعالیت‌های خواندنی و پازل برای دانش‌آموزان جوان‌تر (مجموعه کپی کمبریج)
موضوع اصلی مطالعات آموزش و پرورش و تدریس
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 147
حجم فایل 14.82 مگابایت
کد کتاب 0521549884 , 9780521549882
نوبت چاپ Spi

دانلود کتاب Primary Communication Box: Reading activities and puzzles for younger learners (Cambridge Copy Collection)

15,000 تومان
جعبه ارتباط اولیه: فعالیت‌های خواندنی و پازل برای دانش‌آموزان جوان‌تر (مجموعه کپی کمبریج)
موضوع اصلی مطالعات آموزش و پرورش و تدریس
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 147
حجم فایل 13.43 مگابایت
کد کتاب 0521549884 , 9780521549882
نوبت چاپ Spi

دانلود کتاب Primary Communication Box: Reading activities and puzzles for younger learners (Cambridge Copy Collection)

15,000 تومان
جعبه ارتباط اولیه: فعالیت‌ها و پازل‌های خواندن برای دانش‌آموزان جوان‌تر (مجموعه کپی کمبریج)
موضوع اصلی تحصیلات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 147
حجم فایل 13 مگابایت
کد کتاب 9780521549882,0521549884
نوبت چاپ Spi

دانلود کتاب Primary Grammar Box: Grammar Games and Activities for Younger Learners

15,000 تومان
جعبه گرامر اولیه: بازی ها و فعالیت های دستور زبان برای یادگیرندگان جوان
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 54
حجم فایل 7.39 مگابایت
کد کتاب 0521009634 , 9780521009638

دانلود کتاب Primary Grammar Box: Grammar Games and Activities for Younger Learners (Cambridge Copy Collection)

15,000 تومان
جعبه گرامر اولیه: بازی‌ها و فعالیت‌های دستور زبان برای یادگیرندگان جوان (مجموعه کپی کمبریج)
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 54
حجم فایل 2.16 مگابایت
کد کتاب 0521009634 , 9780521009638

دانلود کتاب Primary Grammar Box: Grammar Games and Activities for Younger Learners (Cambridge Copy Collection)

15,000 تومان
جعبه گرامر اولیه: بازی‌ها و فعالیت‌های گرامر برای یادگیرندگان جوان (مجموعه کپی کمبریج)
موضوع اصلی تحصیلات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 54
حجم فایل 2 مگابایت
کد کتاب 9780521009638,0521009634

دانلود کتاب Primary Pronunciation Box (Cambridge Copy Collection)

15,000 تومان
جعبه تلفظ اصلی (مجموعه کپی کمبریج)
موضوع اصلی کتاب های کودکان - آموزش و مرجع
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 144 / 147
حجم فایل 14.62 مگابایت
کد کتاب 0521545455 , 9780521545457

دانلود کتاب Primary Vocabulary Box: Word Games and Activities for Younger Learners (Cambridge Copy Collection)

15,000 تومان
جعبه واژگان اولیه: بازی‌های واژه‌ای و فعالیت‌ها برای یادگیرندگان جوان (مجموعه نسخه‌های کمبریج)
موضوع اصلی جامعه، سیاست و فلسفه - انسان شناسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 144 / 147
حجم فایل 13.61 مگابایت
کد کتاب 0521520339 , 9780521520331