نمایش دادن همه 12 نتیجه

دانلود کتاب Computer science experiments

25,000 تومان
آزمایشات علوم کامپیوتر
موضوع اصلی کامپیوترها
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Facts On File
تعداد صفحه 174
حجم فایل 9 مگابایت
کد کتاب 9780816078066,9781438129099,0816078068
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Computer science experiments

25,000 تومان
آزمایشات علوم کامپیوتر
موضوع اصلی برنامه نویسی: زبان های مدل سازی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Facts On File
تعداد صفحه 174
حجم فایل 9 مگابایت
کد کتاب 0816078068,9780816078066,9781438129099
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Drug Education Library – Stimulants

25,000 تومان
کتابخانه آموزش مواد مخدر - محرک ها
موضوع اصلی تحصیلات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Lucent Books
تعداد صفحه 111
حجم فایل 9 مگابایت
کد کتاب 1590180445,9781590180440
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Environmental science experiments

25,000 تومان
آزمایشات علوم محیطی
موضوع اصلی علمی-محبوب
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Facts on File
تعداد صفحه 172
حجم فایل 8 مگابایت
کد کتاب 081607805X,9780816078059,9781438129105
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Forensic science experiments

25,000 تومان
آزمایشات پزشکی قانونی
موضوع اصلی علمی-محبوب
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Facts On File
تعداد صفحه 169
حجم فایل 7 مگابایت
کد کتاب 0816078041,9780816078042
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Forensic science experiments

25,000 تومان
آزمایشات پزشکی قانونی
موضوع اصلی علمی-محبوب
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Facts On File
تعداد صفحه 169
حجم فایل 7 مگابایت
کد کتاب 9780816078042,9781438129112,2008039900,0816078041
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Physical science experiments

25,000 تومان
آزمایشات علوم فیزیکی
موضوع اصلی علمی-محبوب
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Facts on File
تعداد صفحه 168
حجم فایل 7 مگابایت
کد کتاب 0816078076,9780816078073,9781438129082
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Physical science experiments

25,000 تومان
آزمایشات علوم فیزیکی
موضوع اصلی علمی-محبوب
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Facts on File
تعداد صفحه 168
حجم فایل 7 مگابایت
کد کتاب 0816078076,9780816078073,9781438129082
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Physical Science Experiments

25,000 تومان
آزمایش های علوم فیزیکی
موضوع اصلی علمی-محبوب
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Facts on File
تعداد صفحه 168
حجم فایل 4 مگابایت
کد کتاب 9780816078073,0816078076

دانلود کتاب Space and astronomy experiments

25,000 تومان
آزمایشات فضا و نجوم
موضوع اصلی علمی-محبوب
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Facts on File
تعداد صفحه 173
حجم فایل 7 مگابایت
کد کتاب 0816078092,9780816078097
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Space and astronomy experiments

25,000 تومان
آزمایشات فضا و نجوم
موضوع اصلی علمی-محبوب
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Facts on File
تعداد صفحه 173
حجم فایل 7 مگابایت
کد کتاب 0816078092,9780816078097
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Weather and climate experiments

25,000 تومان
آزمایشات آب و هوا و آب و هوا
موضوع اصلی علمی-محبوب
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Facts on File
تعداد صفحه 167
حجم فایل 8 مگابایت
کد کتاب 0816078084,9780816078080,9781438129075
نوبت چاپ 1