نمایش دادن همه 11 نتیجه

دانلود کتاب Advanced 3-D Game Programming with DirectX 8.0

25,000 تومان
برنامه نویسی پیشرفته بازی سه بعدی با DirectX 8.0
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 600 / 591
حجم فایل 6.97 مگابایت
کد کتاب 155622513X , 9781556225130

دانلود کتاب Advanced 3D Game Programming Using DirectX 9.0

25,000 تومان
برنامه نویسی پیشرفته بازی های سه بعدی با استفاده از DirectX 9.0
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wordware Publishing Inc.
تعداد صفحه 548
حجم فایل 12.81 مگابایت
کد کتاب 1556229682 , 9781556229688
نوبت چاپ 600

دانلود کتاب Advanced 3D Game Programming with DirectX 10.0

25,000 تومان
برنامه نویسی بازی های سه بعدی پیشرفته با DirectX 10.0
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wordware Publishing
تعداد صفحه 529 / 552
حجم فایل 3.69 مگابایت
کد کتاب 1598220543 , 9781598220544

دانلود کتاب Advanced 3D Game Programming with DirectX 10.0 (Wordware Game and Graphics Library)

25,000 تومان
برنامه نویسی پیشرفته بازی سه بعدی با DirectX 10.0 (کتابخانه بازی و گرافیک Wordware)
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 552
حجم فایل 5.02 مگابایت
کد کتاب 1598220543 , 9781598220544
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advanced 3D Game Programming with DirectX 9

25,000 تومان
برنامه نویسی پیشرفته بازی های سه بعدی با DirectX 9
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wordware Publishing Inc.
تعداد صفحه 706
حجم فایل 2.53 مگابایت
کد کتاب 1556229682 , 9781556229688
نوبت چاپ 600

دانلود کتاب Advanced 3D Game Programming with DirectX 9

25,000 تومان
برنامه نویسی پیشرفته بازی های سه بعدی با DirectX 9
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wordware Publishing Inc.
تعداد صفحه 514
حجم فایل 14.01 مگابایت
کد کتاب 1556229682 , 9781556229688
نوبت چاپ 600

دانلود کتاب Advanced 3D Game Programming with DirectX 9 (Wordware Game Developer's Library)

25,000 تومان
برنامه نویسی پیشرفته بازی های سه بعدی با DirectX 9 (کتابخانه توسعه دهندگان بازی Wordware)
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wordware Publishing Inc.
تعداد صفحه 515
حجم فایل 14.04 مگابایت
کد کتاب 1556229682 , 9781556229688
نوبت چاپ 600

دانلود کتاب Advanced 3D Game Programming with DirectX 9 (Wordware Game Developer's Library)

25,000 تومان
برنامه نویسی پیشرفته بازی های سه بعدی با DirectX 9 (کتابخانه توسعه دهندگان بازی Wordware)
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wordware Publishing Inc.
تعداد صفحه 514
حجم فایل 5.93 مگابایت
کد کتاب 1556229682 , 9781556229688
نوبت چاپ 600

دانلود کتاب Advanced 3D game programming with DirectX 9.0

25,000 تومان
برنامه نویسی پیشرفته بازی های سه بعدی با DirectX 9.0
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wordware Pub
تعداد صفحه 706
حجم فایل 2.52 مگابایت
کد کتاب 1556229682 , 9781556229688
نوبت چاپ 600

دانلود کتاب Advanced 3D Game Programming with DirectX 9.0

25,000 تومان
برنامه نویسی پیشرفته بازی های سه بعدی با DirectX 9.0
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wordware Publishing Inc.
تعداد صفحه 514
حجم فایل 14.03 مگابایت
کد کتاب 1556229682 , 9781556229688
نوبت چاپ 600

دانلود کتاب Advanced 3D Game Programming with DirectX 9.0

25,000 تومان
برنامه نویسی پیشرفته بازی های سه بعدی با DirectX 9.0
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wordware Publishing Inc.
تعداد صفحه 600
حجم فایل 4.05 مگابایت
کد کتاب 1556229682 , 9781556229688
نوبت چاپ 600