در حال نمایش 11 نتیجه

دانلود کتاب A Combinatorial Approach to Matrix Theory and Its Applications

قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
رویکرد ترکیبی به نظریه ماتریس و کاربردهای آن
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Chapman and Hall/CRC
تعداد صفحه 284
حجم فایل 2 مگابایت
کد کتاب 142008223X,9781420082234
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب A combinatorial approach to matrix theory and its applications

قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
رویکرد ترکیبی به نظریه ماتریس و کاربردهای آن
موضوع اصلی جبر: جبر خطی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Chapman & Hall/CRC Press
تعداد صفحه 284
حجم فایل 1 مگابایت
کد کتاب 142008223X,9781420082234,9781420082241
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Combinatorial matrix classes

قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
کلاس های ماتریس ترکیبی
موضوع اصلی جبر: جبر خطی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 555
حجم فایل 2 مگابایت
کد کتاب 0521865654,9780521865654
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Combinatorial Matrix Theory (Encyclopedia of Mathematics and its Applications)

قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
نظریه ماتریس ترکیبی (دایره المعارف ریاضیات و کاربردهای آن)
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 367 / 378
حجم فایل 6.18 مگابایت
کد کتاب 0521322650 , 9780521322652

دانلود کتاب Introductory Combinatorics

قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
ترکیبیات مقدماتی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Prentice Hall
تعداد صفحه 640 / 643
حجم فایل 3.74 مگابایت
کد کتاب 0131001191 , 9780131001190
نوبت چاپ فصل

دانلود کتاب Introductory Combinatorics

قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
ترکیبیات مقدماتی
موضوع اصلی ترکیبیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Prentice Hall
تعداد صفحه 633
حجم فایل 10 مگابایت
کد کتاب 0131814885,9780131814882
نوبت چاپ 3

دانلود کتاب Introductory combinatorics

قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
ترکیبات مقدماتی
موضوع اصلی ترکیبیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Prentice Hall
تعداد صفحه 617
حجم فایل 5 مگابایت
کد کتاب 9780136020400,9787111265252,0136020402
نوبت چاپ 5

دانلود کتاب Introductory Combinatorics (5th Edition)

قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
ترکیبیات مقدماتی (ویرایش پنجم)
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
تعداد صفحه 618
حجم فایل 11.34 مگابایت
کد کتاب 7111265254 , 9787111265252
نوبت چاپ 5

دانلود کتاب Matrices of sign-solvable linear systems

قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
ماتریس های سیستم های خطی قابل حل با علامت
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 312
حجم فایل 2 مگابایت
کد کتاب 0521482968,9780521482967

دانلود کتاب Matrices of sign-solvable linear systems

قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
ماتریس های سیستم های خطی قابل حل با علامت
موضوع اصلی جبر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CUP
تعداد صفحه 308
حجم فایل 2 مگابایت
کد کتاب 052110582X,9780521105828

دانلود کتاب Matrices of Sign-Solvable Linear Systems

قیمت اصلی 36,000 تومان بود.قیمت فعلی 15,000 تومان است.
ماتریس های سیستم های خطی قابل حل علامت
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 314
حجم فایل 3 مگابایت
کد کتاب 0521482968,9780521482967