نمایش دادن همه 9 نتیجه

دانلود کتاب Advances in Dynamic Game Theory: Numerical Methods, Algorithms, and Applications to Ecology and Economics

25,000 تومان
پیشرفت‌ها در نظریه بازی‌های پویا: روش‌های عددی، الگوریتم‌ها و کاربردها در اکولوژی و اقتصاد
موضوع اصلی کامپیوتر - علوم کامپیوتر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Birkhäuser Boston
تعداد صفحه 723
حجم فایل 16.98 مگابایت
کد کتاب 0817645535 , 9780817645533
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advances in Dynamic Game Theory: Numerical Methods, Algorithms, and Applications to Ecology and Economics

25,000 تومان
پیشرفت‌ها در نظریه بازی‌های پویا: روش‌های عددی، الگوریتم‌ها و کاربردها در اکولوژی و اقتصاد
موضوع اصلی کامپیوتر - علوم کامپیوتر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Birkhäuser Boston
تعداد صفحه 721
حجم فایل 16.97 مگابایت
کد کتاب 0817645535 , 9780817645533
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advances in Dynamic Game Theory: Numerical Methods, Algorithms, and Applications to Ecology and Economics

25,000 تومان
پیشرفت‌ها در نظریه بازی‌های پویا: روش‌های عددی، الگوریتم‌ها و کاربردها در اکولوژی و اقتصاد
موضوع اصلی کامپیوتر - علوم کامپیوتر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Birkhäuser Boston
تعداد صفحه 722
حجم فایل 17.32 مگابایت
کد کتاب 0817645535 , 9780817645533
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advances in Dynamic Game Theory: Numerical Methods, Algorithms, and Applications to Ecology and Economics

25,000 تومان
پیشرفت‌ها در نظریه بازی‌های پویا: روش‌های عددی، الگوریتم‌ها و کاربردها در اکولوژی و اقتصاد
موضوع اصلی کامپیوترها
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Birkhäuser Boston
تعداد صفحه 722
حجم فایل 17.61 مگابایت
کد کتاب 0817645535 , 9780817645533
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advances in Dynamic Game Theory: Numerical Methods, Algorithms, and Applications to Ecology and Economics

25,000 تومان
پیشرفت‌ها در نظریه بازی‌های پویا: روش‌های عددی، الگوریتم‌ها و کاربردها در اکولوژی و اقتصاد
موضوع اصلی کامپیوترها
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Birkhäuser Basel
تعداد صفحه 718 / 721
حجم فایل 18.59 مگابایت
کد کتاب 0817645535 , 9780817645533
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advances in Dynamic Game Theory: Numerical Methods, Algorithms, and Applications to Ecology and Economics

25,000 تومان
پیشرفت‌ها در نظریه بازی‌های پویا: روش‌های عددی، الگوریتم‌ها و کاربردها در اکولوژی و اقتصاد
موضوع اصلی کامپیوتر - علوم کامپیوتر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Birkhäuser Boston
تعداد صفحه 723
حجم فایل 17.16 مگابایت
کد کتاب 0817645535 , 9780817645533
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advances in Dynamic Game Theory: Numerical Methods, Algorithms, and Applications to Ecology and Economics (Annals of the International Society of Dynamic Games)

25,000 تومان
پیشرفت‌ها در نظریه بازی‌های پویا: روش‌های عددی، الگوریتم‌ها و کاربردها در اکولوژی و اقتصاد (سالنامه‌های انجمن بین‌المللی بازی‌های پویا)
موضوع اصلی کامپیوترها
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Birkhäuser
تعداد صفحه 744 / 722
حجم فایل 8.28 مگابایت
کد کتاب 0817645535 , 9780817645533
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Differential Games in Economics and Management Science

25,000 تومان
بازی های دیفرانسیل در علم اقتصاد و مدیریت
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 394 / 396
حجم فایل 18.10 مگابایت
کد کتاب 0521631254 , 9780521631259
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Differential Games in Marketing

25,000 تومان
بازی های متفاوت در بازاریابی
موضوع اصلی تجارت و اقتصاد - فروش و بازاریابی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Springer US
تعداد صفحه 176 / 184
حجم فایل 8.62 مگابایت
کد کتاب 1461347246 , 9781461347248
نوبت چاپ 1