در حال نمایش 11 نتیجه

دانلود کتاب Adaptive Filtering Primer with MATLAB

36,000 تومان
پرایمر فیلتر تطبیقی ​​با متلب
موضوع اصلی نرم افزار: سیستم ها: محاسبات علمی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 202
حجم فایل 6 مگابایت
کد کتاب 9780849336911,0849336910
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advanced Signal Processing Handbook

36,000 تومان
کتابچه راهنمای پردازش سیگنال پیشرفته
موضوع اصلی امواج و پردازش سیگنال
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 727
حجم فایل 50 مگابایت
کد کتاب 9780849336911,0849336910
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advanced signal processing handbook : theory and implementation for radar, sonar, and medical imaging real time systems

36,000 تومان
کتاب راهنمای پردازش سیگنال پیشرفته: تئوری و پیاده سازی برای سیستم های رادار، سونار و تصویربرداری پزشکی در زمان واقعی
موضوع اصلی مهندسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 747
حجم فایل 27.45 مگابایت
کد کتاب 0849336910 , 9780849336911
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advanced Signal Processing Handbook Theory And Implementation For Radar, Sonar, And Medical Imaging Real-Time

36,000 تومان
کتابچه راهنمای پردازش سیگنال پیشرفته تئوری و پیاده سازی برای رادار، سونار، و تصویربرداری پزشکی در زمان واقعی
موضوع اصلی مهندسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Crc Press
تعداد صفحه 721
حجم فایل 50.35 مگابایت
کد کتاب 0849336910 , 9780849336911

دانلود کتاب Advanced Signal Processing Handbook: Theory and Implementation for Radar, Sonar, and Medical Imaging Real Time Systems

36,000 تومان
کتاب راهنمای پردازش سیگنال پیشرفته: تئوری و پیاده سازی برای سیستم های رادار، سونار و تصویربرداری پزشکی در زمان واقعی
موضوع اصلی مهندسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 727
حجم فایل 52.12 مگابایت
کد کتاب 1420037390 , 9781420037395
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advanced signal processing handbook: theory and implementation for radar, sonar, and medical imaging real time systems

36,000 تومان
کتاب راهنمای پردازش سیگنال پیشرفته: تئوری و پیاده سازی برای سیستم های رادار، سونار و تصویربرداری پزشکی در زمان واقعی
موضوع اصلی مهندسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 711
حجم فایل 40.83 مگابایت
کد کتاب 0849336910 , 9780849336911
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advanced Signal Processing Handbook: Theory and Implementation for Radar, Sonar, and Medical Imaging Real Time Systems

36,000 تومان
کتاب راهنمای پردازش سیگنال پیشرفته: تئوری و پیاده سازی برای سیستم های رادار، سونار و تصویربرداری پزشکی در زمان واقعی
موضوع اصلی مهندسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 726
حجم فایل 52.13 مگابایت
کد کتاب 0849336910 , 9780849336911
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advanced Signal Processing Handbook: Theory and Implementation for Radar, Sonar, and Medical Imaging Real Time Systems

36,000 تومان
کتاب راهنمای پردازش سیگنال پیشرفته: تئوری و پیاده سازی برای سیستم های رادار، سونار و تصویربرداری پزشکی در زمان واقعی
موضوع اصلی مهندسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 687
حجم فایل 37.80 مگابایت
کد کتاب 0849336910 , 9780849336911
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advanced Signal Processing Handbook: Theory and Implementation for Radar, Sonar, and Medical Imaging Real Time Systems (Electrical Engineering & Applied Signal Processing Series)

36,000 تومان
کتاب راهنمای پردازش سیگنال پیشرفته: تئوری و پیاده سازی برای سیستم های رادار، سونار و تصویربرداری پزشکی در زمان واقعی (مهندسی برق و سری پردازش سیگنال کاربردی)
موضوع اصلی مهندسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 729
حجم فایل 45.90 مگابایت
کد کتاب 0849336910 , 9780849336911
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advanced Signal Processing Handbook: Theory and Implementation for Radar, Sonar, and Medical Imaging Real Time Systems (Electrical Engineering & Applied Signal Processing Series)

36,000 تومان
کتاب راهنمای پردازش سیگنال پیشرفته: تئوری و پیاده سازی برای سیستم های رادار، سونار و تصویربرداری پزشکی در زمان واقعی (مهندسی برق و سری پردازش سیگنال کاربردی)
موضوع اصلی مهندسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 752 / 711
حجم فایل 40.65 مگابایت
کد کتاب 1420037390 , 9781420037395
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Advanced signal processing handbook: theory and implementation for radar, sonar, and medical imaging real-time systems

36,000 تومان
کتاب راهنمای پردازش سیگنال پیشرفته: تئوری و پیاده سازی برای سیستم های رادار، سونار و تصویربرداری پزشکی بلادرنگ
موضوع اصلی مهندسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 747
حجم فایل 39.29 مگابایت
کد کتاب 0849336910 , 9780849336911
نوبت چاپ 1