در حال نمایش 7 نتیجه

دانلود کتاب Game-Theoretic Probability: Theory and Applications to Prediction, Science, and Finance

15,000 تومان
احتمال نظری بازی: نظریه و کاربردها در پیش بینی، علم و امور مالی
موضوع اصلی تجارت و اقتصاد
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley
تعداد صفحه 416 / 483
حجم فایل 3.63 مگابایت
کد کتاب 1118548027 , 9781118548028
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Probability and finance

15,000 تومان
احتمال و مالی
موضوع اصلی احتمال
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley-Interscience
تعداد صفحه 427
حجم فایل 5 مگابایت
کد کتاب 0471402265,9780471402268,9780471461715
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Probability and finance : it's only a game!

15,000 تومان
احتمالات و امور مالی: این فقط یک بازی است!
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley-Interscience
تعداد صفحه 438
حجم فایل 4.14 مگابایت
کد کتاب 0471402265 , 9780471402268
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Probability and Finance It's only a game

15,000 تومان
احتمالات و امور مالی این فقط یک بازی است
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley-Interscience
تعداد صفحه 417
حجم فایل 19.62 مگابایت
کد کتاب 0471402265 , 9780471402268
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Probability and finance: It's only a game

15,000 تومان
احتمالات و امور مالی: این فقط یک بازی است
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley-Interscience
تعداد صفحه 427
حجم فایل 4.82 مگابایت
کد کتاب 0471461717 , 9780471461715
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Probability and Finance: It's Only a Game!

15,000 تومان
احتمالات و امور مالی: این فقط یک بازی است!
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wiley-Interscience
تعداد صفحه 427
حجم فایل 21.47 مگابایت
کد کتاب 0471402265 , 9780471402268
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Probability and finance: it's only a game!

15,000 تومان
احتمالات و امور مالی: این فقط یک بازی است!
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر J. Wiley & Sons
تعداد صفحه 217
حجم فایل 5.73 مگابایت
کد کتاب 0471402265 , 9780471402268
نوبت چاپ 1