نمایش دادن همه 6 نتیجه

دانلود کتاب Michael Abrash’s Graphics Programming Black Book

15,000 تومان
کتاب سیاه برنامه نویسی گرافیک مایکل ابراش
موضوع اصلی کامپیوتر - گرافیک و طراحی کامپیوتر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Coriolis Group Books
تعداد صفحه 1264
حجم فایل 132.10 مگابایت
کد کتاب 1576101746 , 9781576101742

دانلود کتاب Michael Abrash’s Graphics Programming Black Book

15,000 تومان
کتاب سیاه برنامه نویسی گرافیک مایکل ابراش
موضوع اصلی کامپیوتر - گرافیک و طراحی کامپیوتر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Coriolis Group
تعداد صفحه 1342 / 1106
حجم فایل 9.60 مگابایت
کد کتاب 1576101746 , 9781576101742

دانلود کتاب Michael Abrash's Graphics Programming Black Book

15,000 تومان
کتاب سیاه برنامه نویسی گرافیک مایکل ابراش
موضوع اصلی کامپیوتر - گرافیک و طراحی کامپیوتر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Coriolis
تعداد صفحه 1450
حجم فایل 13.68 مگابایت
کد کتاب 1576101746 , 9781576101742
نوبت چاپ ویرایش ویژه

دانلود کتاب Michael Abrash's Graphics Programming Black Book

15,000 تومان
کتاب سیاه برنامه نویسی گرافیک مایکل ابراش
موضوع اصلی کامپیوتر - گرافیک و طراحی کامپیوتر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Coriolis Group Books
حجم فایل 4.74 مگابایت
کد کتاب 1576101746 , 9781576101742

دانلود کتاب The zen of assembly language

15,000 تومان
ذن زبان اسمبلی
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Scott Foresman Trade
تعداد صفحه 547
حجم فایل 2.51 مگابایت
کد کتاب 0673386023 , 9780673386021

دانلود کتاب Zen of Assembly Language, Volume 1: Knowledge

15,000 تومان
ذن زبان اسمبلی، جلد 1: دانش
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Scott Foresman Trade
تعداد صفحه 849 / 641
حجم فایل 6.58 مگابایت
کد کتاب 0673386023 , 9780673386021