نمایش دادن همه 7 نتیجه

دانلود کتاب Problems in mathematical analysis 2. Continuity and differentiation

15,000 تومان
مسائل در تحلیل ریاضی 2. تداوم و تمایز
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 401
حجم فایل 5.57 مگابایت
کد کتاب 0821820516 , 9780821820513
نوبت چاپ 2

دانلود کتاب Problems in mathematical analysis 3. Integration

15,000 تومان
مسائل در تجزیه و تحلیل ریاضی 3. ادغام
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 356
حجم فایل 7.31 مگابایت
کد کتاب 0821832980 , 9780821832981
نوبت چاپ AMS

دانلود کتاب Problems in Mathematical Analysis I: Real Numbers, Sequences and Series

15,000 تومان
مسائل در تجزیه و تحلیل ریاضی I: اعداد واقعی، دنباله ها و سری ها
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 387
حجم فایل 6.95 مگابایت
کد کتاب 0821820508 , 9780821820506
نوبت چاپ AMS

دانلود کتاب Problems in Mathematical Analysis I: Real Numbers, Sequences and Series

15,000 تومان
مسائل در تجزیه و تحلیل ریاضی I: اعداد واقعی، دنباله ها و سری ها
موضوع اصلی ریاضی - تجزیه و تحلیل
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 387
حجم فایل 15.07 مگابایت
کد کتاب 0821820508 , 9780821820506

دانلود کتاب Problems in Mathematical Analysis II: Continuity and Differentiation

15,000 تومان
مسائل در تجزیه و تحلیل ریاضی II: تداوم و تمایز
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 418
حجم فایل 2.05 مگابایت
کد کتاب 0821820516 , 9780821820513
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Problems in Mathematical Analysis III: Integration

15,000 تومان
مسائل در تجزیه و تحلیل ریاضی III: ادغام
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 356
حجم فایل 12.81 مگابایت
کد کتاب 0821832980 , 9780821832981

دانلود کتاب Problems in Mathematical Analysis ll: Continuity and Differentiation

15,000 تومان
مسائل در تجزیه و تحلیل ریاضی ll: تداوم و تمایز
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 401
حجم فایل 12 مگابایت
کد کتاب 0821820516,9780821820513
نوبت چاپ 2