نمایش دادن همه 7 نتیجه

دانلود کتاب Conformally Invariant Processes in the Plane

20,000 تومان
فرآیندهای ثابت منطبق در صفحه
موضوع اصلی فیزیک
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 226
حجم فایل 1 مگابایت
کد کتاب 9780821846247,0821846248
نوبت چاپ پیش نویس وب

دانلود کتاب Conformally Invariant Processes in the Plane

20,000 تومان
فرآیندهای ثابت منطبق در صفحه
موضوع اصلی احتمال
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 226
حجم فایل 1 مگابایت
کد کتاب 0821836773,9780821836774

دانلود کتاب Introduction to stochastic processes

20,000 تومان
مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی
موضوع اصلی احتمال
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Chapman & Hall
تعداد صفحه 188
حجم فایل 1 مگابایت
کد کتاب 0412995115,9780412995118
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Introduction to Stochastic Processes

20,000 تومان
مقدمه ای بر فرآیندهای تصادفی
موضوع اصلی احتمال
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Chapman & Hall
تعداد صفحه 94
حجم فایل 2 مگابایت
کد کتاب 0412995115,9780412995118
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب Random walk and the heat equation

20,000 تومان
پیاده روی تصادفی و معادله گرما
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر American Mathematical Society
تعداد صفحه 170
حجم فایل 4.89 مگابایت
کد کتاب 0821848291 , 9780821848296

دانلود کتاب Random walk: A modern introduction

20,000 تومان
پیاده روی تصادفی: یک مقدمه مدرن
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CUP
تعداد صفحه 378
حجم فایل 1.36 مگابایت
کد کتاب 0521519187 , 9780521519182

دانلود کتاب Random Walk: A Modern Introduction

20,000 تومان
پیاده روی تصادفی: یک مقدمه مدرن
موضوع اصلی ریاضیات
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Cambridge University Press
تعداد صفحه 378
حجم فایل 1 مگابایت
کد کتاب 0521519187,9780521519182,1397805117446