نمایش 1–12 از 18 نتیجه

دانلود کتاب 3D Math Primer for Graphics and Game Development

15,000 تومان
پرایمر ریاضی سه بعدی برای گرافیک و توسعه بازی
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Jones & Bartlett Publishers
تعداد صفحه 448
حجم فایل 13.95 مگابایت
کد کتاب 1556229119 , 9781556229114
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب 3D Math Primer for Graphics and Game Development

15,000 تومان
پرایمر ریاضی سه بعدی برای گرافیک و توسعه بازی
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wordware Pub
تعداد صفحه 439
حجم فایل 4.84 مگابایت
کد کتاب 1556229119 , 9781556229114
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب 3D Math Primer for Graphics and Game Development

15,000 تومان
پرایمر ریاضی سه بعدی برای گرافیک و توسعه بازی
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Jones & Bartlett Publishers
تعداد صفحه 449
حجم فایل 22.15 مگابایت
کد کتاب 1556229119 , 9781556229114
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب 3D Math Primer for Graphics and Game Development

15,000 تومان
پرایمر ریاضی سه بعدی برای گرافیک و توسعه بازی
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wordware Pub
تعداد صفحه 449
حجم فایل 22.14 مگابایت
کد کتاب 1556229119 , 9781556229114
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب 3D Math Primer for Graphics and Game Development

15,000 تومان
پرایمر ریاضی سه بعدی برای گرافیک و توسعه بازی
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Jones & Bartlett Publishers
تعداد صفحه 449
حجم فایل 18.89 مگابایت
کد کتاب 1556229119 , 9781556229114
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب 3D Math Primer For Graphics and Game Development

15,000 تومان
پرایمر ریاضی سه بعدی برای گرافیک و توسعه بازی
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Jones & Bartlett Learning
تعداد صفحه 429 / 449
حجم فایل 7.09 مگابایت
کد کتاب 1556229119 , 9781556229114
نوبت چاپ 1

دانلود کتاب 3D Math Primer for Graphics and Game Development

15,000 تومان
پرایمر ریاضی سه بعدی برای گرافیک و توسعه بازی
موضوع اصلی کامپیوتر - گرافیک و طراحی کامپیوتر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر CRC Press
تعداد صفحه 846
حجم فایل 20.21 مگابایت
کد کتاب 1568817231 , 9781568817231
نوبت چاپ 2

دانلود کتاب 3D Math Primer for Graphics and Game Development

15,000 تومان
پرایمر ریاضی سه بعدی برای گرافیک و توسعه بازی
موضوع اصلی کامپیوتر - گرافیک و طراحی کامپیوتر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر A K Peters/CRC Press
تعداد صفحه 846 / 830
حجم فایل 231.23 مگابایت
کد کتاب 1568817231 , 9781568817231
نوبت چاپ ویرایش 2

دانلود کتاب 3D Math Primer for Graphics and Game Development

15,000 تومان
پرایمر ریاضی سه بعدی برای گرافیک و توسعه بازی
موضوع اصلی کامپیوترها
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر A K PETERS
تعداد صفحه 846 / 830
حجم فایل 232.54 مگابایت
کد کتاب 1439869812 , 9781439869819

دانلود کتاب 3D Math Primer for Graphics and Game Development, 2nd Edition

15,000 تومان
پرایمر ریاضی سه بعدی برای گرافیک و توسعه بازی، ویرایش دوم
موضوع اصلی کامپیوتر - گرافیک و طراحی کامپیوتر
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر A K Peters/CRC Press
تعداد صفحه 846
حجم فایل 20.94 مگابایت
کد کتاب 1568817231 , 9781568817231
نوبت چاپ 2

دانلود کتاب Complexity of parallel computations

15,000 تومان
پیچیدگی محاسبات موازی
موضوع اصلی ریاضیات محاسباتی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر John Wiley & Sons Inc
تعداد صفحه 212
حجم فایل 1 مگابایت
کد کتاب 9780470209318,0470209313

دانلود کتاب Introduction to Computer Game Programming With DirectX 8.0

15,000 تومان
مقدمه ای بر برنامه نویسی بازی های کامپیوتری با DirectX 8.0
موضوع اصلی کامپیوتر - برنامه نویسی
نوع کالا کتاب الکترونیکی
ناشر Wordware Publishing Inc
تعداد صفحه 305
حجم فایل 5.79 مگابایت
کد کتاب 1556228104 , 9781556228100